Dự án thiết kế quyển thứ 2 trong bộ sách về đề tài Kiến trúc – Quy hoạch – Văn hoá – Con người Việt Nam của tác giả KTS. Nguyễn Ngọc Dũng. Với hơn 300 bức tranh sơn dầu, màu nước và ký họa được KTS. Nguyễn Ngọc Dũng vẽ trong các chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây và Sài Gòn.

Photographed by Nam Long Nguyen.
Back to Top